D? n bi?t th? ngh? d??ng Thanh Lanh Vnh Phc ch? cch trung tm H N?i kho?ng ch?ng 60km. D? n ny c t?a l?c ? x Trung M? ? huy?n Bnh Xuyn ? Vnh Phc v?i non thanh n??c bi?c, kh h?u trong lnh, phong c?nh hng v. H?a h?n khi trnh lng s? t?o nn i?m sng c?a BS Vnh Phc ni ring v BS pha B?c ni chung. Thanh Lanh Valley l t? h?p ti?n ch tr?n b?, ring bi?t gi?i quy?t m?i hy v?ng ngh? d??ng 5* cho c? cc ng??i mua kh tnh nh?t. https://trannghia.net/biet-thu-thanh-lanh/

ȥå   Խ ʬ Хåå ź ʣ ̾ѹ   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS