Dragon Ocean ? S?n t?a l?c t?i v? tr ?c ?a c?a thnh ph? ? S?n, H?i Phng, ??c bao b?c b?i dy ni R?ng v ti?p gip v?i 2000ha r?ng ng?p m?n. Dragon Ocean ? S?n t?o nn m?t qu?n th? ?ng c?p qu?c t? DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang ?n m?t di?n m?o hon ton m?i ?p h?n v a d?ng h?n trn m?i lnh v?c. R?ng ?i D??ng ? S?n s? l bi?u t??ng r?c r? cho s? pht tri?n c?a du l?ch ? S?n trong 2-3 nm t?i. Khu du l?ch qu?c t? ?i R?ng - Dragon Ocean ? S?n ??c bao b?c b?i thin nhin v t?a l?c t?i v? tr ?c ?a.N c 480ha ?t khai hoang, p ?ng cc tiu chu?n qu?c t? hi?n ?i. ?c bi?t, Dragon Ocean ? S?n gy ch v?i bi bi?n nhn t?o tr?i di h?n m?t km v r?ng 23 ha. i?m ?c o c?a bi bi?n l n??c bi?n lun trong xanh, gip gi?m ? ?c c?a n??c ? ? S?n r?t nhi?u. The Dragon Ocean ? S?n l tn chnh th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p on Geleximco tri?n khai t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n ? S?n, TP. H?i Phng. Dragon Ocean ? S?n ??c m?nh danh l khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c, d? n Dragon Ocean h?a h?n s? mang ?n nhi?u ?ng c?p cho Vi?t Nam. Ni?m t? ho c?a Thnh ph? H?i Phng, v?i nh?ng s?n ph?m b?t ?ng s?n sinh l?i h?p d?n v cao c?p.VP d? n:Ph??ng V?n H??ng, qu?n ? S?n, thnh ph? H?i Phng https://duandragonoceandoson.com/


ȥå   Խ ʬ Хåå ź ʣ ̾ѹ   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS
Last-modified: 2021-11-03 () 12:57:58 (402d)